O Ś W I A D C Z E N I E

W związku z niespodziewanym wycofaniem się głównych partnerów spółki Orlik Opole S.A., Prezydenta Miasta Opole oraz Marszałka Województwa Opolskiego z projektu Ekstraklasa Hokejowa w Opolu wbrew wcześniejszym zapewnieniem o kontynuacji wsparcia, co skutkowało brakiem otrzymaniem dotacji w ramach złożonej oferty konkursowej „Rywalizacja sportowa drużyny Orlik Opole w walce o mistrzostwo Polski w rozgrywkach Ekstraklasy Polskiej Hokej Ligi w roku 2019” organizowanego przez Prezydenta Miasta Opole oraz nie otrzymaniem dotacji w ramach konkursu „Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2019 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez wspieranie najwyższych klas rozgrywkowych w grach zespołowych i sportach motorowych.” Organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego na rok 2019, jesteśmy zmuszeni do wycofania drużyny Orlik Opole z rozgrywek w Polskiej Hokej Lidze. Zarząd